Uw advocaat in het agrarisch recht en onroerend goed

Advocatenkantoor Boonstra is gericht op het geven van juridisch advies met betrekking tot problemen in de agrarische sector en het buitengebied.

Het agrarisch recht

Het agrarisch recht toegepast door uw advocaat

In de agrarische sector is een grote hoeveelheid van steeds wisselende regelgeving omtrent bedrijfsvoering van toepassing. Te denken valt aan de toeslagen, productierechten en voorschriften met betrekking tot mest. Daarnaast zijn er nog vele andere regels, zoals subsidieregelingen aangaande de natuur.

Ook in het vermogensrecht kunnen oplossingen gevonden worden voor specifieke omstandigheden in de agrarische sector. Men kan hierbij denken aan de verdeling van een nalatenschap met agrarische aspecten en agrarische bedrijfsbelangen.

Oplossingen conflicten onroerend goed

Oplossingen voor conflicten in het onroerend goed

Mr. Boonstra staat u onder meer bij in conflicten in het onroerend goed. Grond kan in eigendom zijn, maar ook in pacht. In geval van pacht zijn de pachtovereenkomst en de pachtrechtspraak van groot belang. Daarnaast zijn onteigening en bestemmingsplannen belangrijke onderwerpen waar een landeigenaar of een pachter mee te maken kan krijgen. Bijvoorbeeld als de grond betrokken is in een ruilverkaveling.

Bij sommige vraagstukken kunnen ook niet-agrariërs betrokken raken. Bijvoorbeeld bij erfdienstbaarheden, zoals die van het recht van weg.

Minnelijke regeling

Bij een juridisch geschil moet altijd eerst aandacht geschonken worden aan een mogelijke minnelijke regeling. Hierbij zullen de betrokkenen water bij de wijn doen om hun doel te bereiken. Daartegenover staat een gerechtelijke procedure, waarbij altijd een onzekere factor over het eindresultaat is.

Niet altijd is een minnelijke regeling mogelijk. Dan zal toch de weg van een procedure moeten worden gekozen. Ook zullen in bepaalde situaties – binnen een bepaalde termijn – gerechtelijke stappen ondernomen moeten worden. Omdat de wet dit voorschrijft, of omdat men anders zijn rechten verliest.

In een aantal gevallen bepaalt de wet dat op een nauwkeurig, in de wet voorgeschreven wijze, naar de wederpartij gereageerd dient te worden.

Mr. Boonstra is lid van de Vereniging voor Agrarisch Recht Advocaten en de Vereniging voor Agrarisch Recht.